EDICIÓ 2016


RESUM EDICIÓ 2016

  Recaptat en efectiu: 4.200 €

  Donacions en espècies per valor de: 6.800 €

  Escoles beneficiades i 5500 nens i nenes beneficiats:

   - Biblioteca comunitària a Sawla

   - Escoles de Sant Augustine

   - Institut de Tuna

  75 voluntaris i voluntàries

  18 patrocinadors

  400 participants (250 corredors (200 trail 14K, 100 trail 8K curta) + 150 caminants)

VÍDEO RESUM 1a. EDICIÓ (2016)