REGLAMENT


ARTICLE 1: ORGANITZADORS

La Mitja Marató de muntanya, el trail i la caminada popular Pedralbes Antena Solidària estan organitzats pel Col·legi Major Universitari Pedralbes juntament amb l’Associació de veïns de Pedralbes, la 3a edició tindrà lloc el 18 de març de 2018.

 

ARTICLE 2: RECORREGUT I HORARI

La cursa consta de tres modalitats:

 • Mitja marató de muntanya (21,5 km). Desnivell: +1070 m.
 • Trail (10 km). Desnivell: + 695 m.
 • Caminada popular (8km). Desnivell: +554 m.

Track del recorregut:

El traçat de la cursa pivota al voltant de dos elements emblemàtics de la ciutat de Barcelona: l’antena de comunicacions de Sant Pere Màrtir al Puig d'Ossa i el Monestir de Pedralbes.

El recorregut estarà marcat, degudament senyalitzat amb cinta i/o pintura ecològica, senyals i/o cal. Els participants no podran sortir del recorregut marcat. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes molt improbables.

 DIA DE LA CURSA, DIUMENGE 18 DE MARÇ

 • 07.30h – 8.45h Entrega de dorsals amb xip (residents fora de Barcelona i sota petició*)
 • 09.00h Sortida de la Mitja Marató de muntanya
 • 09.30h Sortida del trail
 • 09.35h Sortida de la caminada popular
 • 10.30h Botifarrada popular
 • 11.15h Lliurament de premis i trofeus*

*L'horari és aproximat i dependrà de l'hora d'arribada dels guanyadors de les dues modalitats. 

Zona de pàrking: darrera del Montestir a la cantonada dels carrers Montevideo i Castellet

 

ARTICLE 3: INSCRIPCIONS

Les inscripcions on-line estaran obertes des del 20 de desembre a las 9:00h fins el 16 de març de 2018 a les 23:59h (els inscrits a partir del dia 13 de març a les 21:00h duran el dorsal no personalitzat). Es tancaran inscripcions quan s’hagin assolit els 500 participants.

El preu per les primeres 50 inscripcions:

 • Mitja Marató de muntanya (21,5 km) → 22€
 • Trail (10 km) → 10€
 • Caminada popular (8km) → 8€
 • Dorsal zero → 8€ (preu simbòlic de col·laboració)

Per les inscripcions 51 a 500:

 • Mitja Marató de muntanya (21,5 km) → 26€
 • Trail (10 km) → 14€
 • Caminada popular (8km) → 10€
 • Dorsal zero → 8€ (preu simbòlic de col·laboració)

Pels no federats cal afegir 2€ al preu de les dues modalitats de trails i la caminada popular per tal d’incloure l’assegurança. En cas contrari, cal estar federat per la FEEC i serà obligatori presentar el carnet el dia de la recollida de dorsal.

Es podran fer de dues maneres:

1) A través de la pàgina web oficial de la cursa www.antenasolidaria.cat a l'apartat "Inscripcions" de la barra de menú superior o bé en aquest link.
2) Presencialment i en efectiu a la botiga INTEMPERIE (Carrer de Villarroel, 184-186, 08036 Barcelona). En horari comercial.

Es tancaran inscripcions quan s'hagin assolit els 500 participants.

 

ARTICLE 4: RECOLLIDA DE DORSALS AMB XIP I SAMARRETA

El dia de la cursa, 18 de març, no s’entregaran dorsals.*

Podran recollir-los a la botiga INTEMPERIE (Carrer de Villarroel, 184-186, 08036 Barcelona) els dies:

 • 16 de març: 16.30h – 20.30h
 • 17 de març: 10.30h – 14.00h i 16:30h – 20:30h

* De manera extraordinària es podran lliurar dorsals a residents fora de Barcelona abans de la cursa. La petició s’haurà d’enviar a info@antenasolidaria.cat abans del 16 de març a les 21 hores, sota l’assumpte “Petició de dorsal”. Haurà d’indicar DNI, ciutat, nom i cognoms.

El dia de la cursa tots els productes (gels, barretes, etc.) que duguin els participants han de venir marcats de casa amb el dorsal. L’organització farà una revisió aleatòria abans de la sortida.

 

ARTICLE 5: INFORMACIÓ AL CORREDOR

El temps màxim per realitzar el recorregut serà  de 105 minuts per la trail 10K, de 180 minuts per la mitja marató i sense límit per la caminada popular. L’organització tindrà control de tots els corredors que hagin pres la sortida per tal d’assegurar-se que arriben a meta. Si es dona el cas, caldrà respectar les indicacions dels jutges de la cursa. Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació. Els participants que decideixin retirar-se de la cursa, hauran de comunicar-ho obligatòriament a l’organització mitjançant els voluntaris distribuïts en el recorregut o el control de pas més proper al lloc de la retirada. La retirada de la cursa no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l’organització. L’organització es guarda el dret de posar un control de pas en qualsevol punt del recorregut i es verificarà a l’arribada que tots els participants hagin passat per aquest. De no ser així, serà motiu de desqualificació.

El dia de la cursa tots els productes (gels, barretes, etc.) duguin els participants han de venir marcats de casa amb el dorsal. L’organització farà una revisió aleatòria abans de la sortida.

 

ARTICLE 6: CONDICIÓ DELS CORREDORS

La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats i no federats. 

En cas de no ser major d'edat el dia de la cursa, és obligatori presentar emplenat el document "Autorització de menors" (el trobareu a l'apartat INFORMACIÓ del menú principal) al recollir el dorsal.

Es recomana que els més menuts tinguin sempre a la seva disposició una persona adulta per a qualsevol incidència.

La caminada popular es realitza en un ambient familiar i s’aconsella anar en grup sempre procurant no obstaculitzar el pas a altres concursants de la caminada.

S'estableixen les següents categories (masculines i femenines):

• Cadet: 15, 16 i 17 anys
• General: 18 anys o més

A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs. L'organització pot valorar realitzar algunes excepcions per a casos particulars.

No hi ha condició d'edat mínima per participar a la caminada popular. 

Els corredors majors d’edat que participin a la trail ho fan sota la seva responsabilitat. S’assumeix que escolleixen la modalitat de participació que millor s’adapti a la seva capacitat física i mental. 

Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

 

ARTICLE 7: CONDICIONS D’ÚS DEL DORSAL-XIP

Per poder participar i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal propi (dotat del seu corresponent xip) que l’organització ha escollit. Cada dorsal és personal i intransferible. Només pot ser portat per la persona que li pertoca.

És important que el dorsal quedi col·locat a una zona visible. Es facilitaran imperdibles per aquesta finalitat. Els corredors que participin sense dorsal quedaran exclosos de la classificació.

 

ARTICLE 8: TROFEUS, OBSEQUIS I PUBLICACIÓ DE LES CLASSIFICACIONS

Seran premiats els corredors de corredors de les trails que es classifiquin entre la primera i tercera posició. Els premiats obtindran un trofeu i un val de compra a Intemperie segons la seva classificació.

També es premiarà al primer classificat (tant en categoria femenina com masculina) de categoria Cadet (15, 16 i 17 anys) i Júnior (18, 19 i 20 anys) que participin en la trial 10K o la Mitja Marató, respectivament.

Els obsequis pel participants es lliuraran quan es reculli el dorsal al punt de recollida esmentat anteriorment. L’obsequi es composa d’una samarreta oficial de la cursa, a parts d’altres petits obsequis.

Les classificacions sortiran a la pàgina web oficial www.antenasolidaria.cat i seran facilitades per l’empresa CronoCheck.

 

ARTICLE 9: INFORMACIÓ DE SALUT

La cursa disposa de l’assegurança obligatòria però no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar els participants i espectadors durant aquesta competició, si bé vetllarà per evitar-los. L’organització recomana als participants fer una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període prolongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa.

 

ARTICLE 10: AVITUALLAMENTS I PRESTACIONS

Els participants disposaran dels següents avituallaments:

 • Mitja Marató: un sòlid (amb begudes isotòniques, aigua, fruita i aliments propis per a esportistes) a Can Cuiàs, dos líquids (begudes isotòniques i aigua) a l'explanada de la Mare de Déu de Collserola,  més l'avituallament final a la Plaça del Monestir.
 • Trail 10K i caminada popular:  Un líquid (begudes isotòniques i aigua) a l'explanada de la Mare de Déu de Collserola més l'avituallament final a la Plaça del Monestir.

Es disposarà de guarda roba. Per les modalitats de mitja marató i trail és obligatori dur un recipient (tipus got, cantimplora) per poder fer els avituallaments durant el recorregut de la cursa.

 

ARTICLE 11: MEDI AMBIENT

La cursa es realitza en un Parc Natural. Cal que tots els corredor mostrin respecte al medi ambient i respectin les normes referides al Parc Natural. El seu incompliment significarà la desqualificació del corredor. No està permès llençar cap tipus de deixalla ni a la zona urbana ni forestal. Tots el gots i papers que es puguin utilitzar a l’avituallament i botifarrada de la Plaça del Monestir caldrà llençar-los a les papereres muntades per l’organització.

 

ARTICLE 12: LOGÍSTICA PAGAMENTS I PROPOSTES

Una vegada efectuada la inscripció de la prova, no es realitzarà cap devolució de l’import.

En cas de no poder participar a la cursa solidària per motius aliens, seràs convidat a gaudir la jornada amb l’organització des de la plaça del Monestir.

Les reclamacions i propostes de millora es faran per escrit un cop finalitzada la cursa. Totes les propostes seran ben rebudes per tal de poder millorar any rere any l'Antena Solidària.

 

ARTICLE 13: AUTORITZACIÓ DELS DRETS PERSONALS

Els participants autoritzen a l’organització, la seva imatge, amb les fotografies que puguin fer-se al llarg de l’esdeveniment, mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit temporal. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació i la marca esportiva realitzada

 

ARTICLE 14: PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per a aquest fi, serà necessària una sol·licitud escrita i firmada dirigida a l’Associació de Veïns de Pedralbes, amb domicili al carrer Domínguez i Miralles, 11-19, 08034 Barcelona o mitjançant correu electrònic administracio@avpedralbes.com, a la qual s’haurà d’acompanyar una còpia del document nacional d’identitat (DNI). Els organitzadors  informen que en el moment de realitzar la inscripció és necessari proporcionar determinades dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i seran incorporades als fitxers automatitzats el titular dels quals és l’Associació de Veïns de Pedralbes. Les dades sol·licitades són utilitzades per processar la inscripció, posar-se en contacte amb els participants per solucionar dubtes o problemes originats en la inscripció, així com per adequar la publicitat i els continguts d’aquesta pàgina web als seus interessos. La informació personal facilitada per l’usuari no es donarà ni vendrà a cap organització externa per al seu ús en màrketing o captació de clients sense el seu consentiment.

 

ARTICLE 15: ACEPTACIÓ i RESPONSABILITAT

Els participants seran els únics responsables dels danys que pugin causar a d’altres corredors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques durant el desenvolupament de la cursa. En aquest sentit, l’entitat organitzadora queda exempta de les responsabilitats que es puguin derivar de l’actuació negligent de qualsevol dels participants.